Skip navigation

Zie onderstaand bericht van AEL voorzitter NL:

bron: http://www.arabeuropean.org/netherland/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=1

Naar aanleiding van het boek ‘Klopjacht op Malika’ van journalist Jan Libbenga ziet de AEL zich genoodzaakt om een aantal feiten te onthullen omtrent de AIVD/Mata Hari-affaire.Gedurende één jaar heeft een Marokkaans-Nederlandse jonge vrouw met de naam Ahlam G. getracht een bestuursfunctie te verwerven binnen de AEL. Hierin is ze niet in geslaagd.

Malika 3 in 1

Dit gebeurde in het jaar waarbij AEL Nederland werd opgericht door een interim bestuur. In het licht van uitspraken van Nederlandse politici en internationale berichtgeving over recrutering van Arabischtalige informanten wereldwijd wist de AEL dat haar organisatie het slachtoffer kon worden van sabotage. Door dit besef en informatie over inlichtingentactieken van ervaren linkse activisten zoals onder andere Louis Sévèke had de AEL destijds een beleid ingezet om te voorkomen dat een “MOL” een cruciale functie binnen de organisatie kon verkrijgen.

Het anti-MOL beleid kreeg vorm in een memorandum in 2002 waarbij als belangrijkste doelstelling stond het bewust behouden van een MOL en vertrouwensband aangaan met die persoon.

Kort na het aantreden van Ahlam G. wist een kopgroep van de AEL te achterhalen dat het hier ging om een informante/agente. Ondanks haar kwalificaties en talenten wist de kopgroep te voorkomen dat ze deel zou uitmaken van het bestuur. Mede dankzij haar flirtgedrag en het structureel verspreiden van geruchten over haar werd ze niet verkozen. Door haar falen om een cruciale rol te verkrijgen binnen de organisatie probeerde ze seksuele diensten als wapen in te zetten. Dit kwam feitelijk erop neer dat ze zich probeerde te prostitueren voor informatie en gunsten.

Na de conclusie dat dit een gevaar kon betekenen voor de interne discipline van de organisatie werd haar te kennen gegeven dat ze kon vertrekken. Om hier druk bij te zetten werd ze geconfronteerd met data en foto´s. De AEL bezit over foto’s van deze vrouw. In het boek van Libbenga wordt de AIVD- infiltrante verward met een andere persoon. Namelijk de tot fraude veroordeelde Malika K. Onduidelijk is waar de schrijver van het boek zijn informatie op baseert.

Ahlam G. is werkzaam als tolk, spreekt perfect Arabisch en is eerste-generatie Marokkaanse. Ook de foto van Malika K. correspondeert in het geheel niet met het uiterlijk van Ahlam G. Hier kan sprake zijn van een slordigheid of het bewust toeschrijven van het werk van Ahlam G. aan Malika K. We zetten grote vraagtekens bij het werk van Jan Libbenga.

malikapano2

Ahlam G.is later ingezet in verschillende netwerken en organisaties door de AIVD. Na haar vertrek heeft de AEL nog lange tijd contact onderhouden met haar. Dankzij deze contacten hebben we inzicht en kennis gekregen van sabotage-acties tegen de AEL en andere democratische islamitische zelforganisaties.

Zo zijn er organisaties opgezet met een Amazigh- en salafistische signatuur en gefinancierd om een heers-en verdeelpolitiek te kunnen bedrijven, geruchten doorgespeeld aan redacties van kranten en actualiteitenrubrieken en andere middelen ingezet om de invloed en aantrekkingskracht van de AEL te frustreren.

Dankzij het contact dat we onderhielden met Ahlam G. hebben we daarmee ons voordeel kunnen doen. Ook zijn we ervan bewust dat er meerdere personen, met name vrouwen, actief zijn in het infiltreren en saboteren van organisaties.

De AEL is een democratische buitenparlementaire organisatie dat tracht via legitieme middelen haar doelstellingen te realiseren. In het verleden hebben we contact gehad met de inlichtingendienst AIVD gezocht en een persoonlijk gesprek gehad. Sindsdien zijn we met ons werk doorgegaan en hebben slecht radiostilte gehouden in het jaar 2007 na vertrek van onze voormalige voorzitter Dyab Abou Jahjah. Dit hadden we gedaan omwille van een herstructurering van de organisatie. Recent heeft de AEL weer van zich laten horen in de cartoonaffaire. Dit kan als één van voorbeelden dienen voor het bestaan van onze organisatie.

Abdoulmouthalib Bouzerda
Voorzitter AEL Nederland

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: