Skip navigation

Commentaar Jan Libbenga:

Tijdens de voorbereidingen van het boek is de auteur getipt over de werkzaamheden van Malika binnen de AEL, met verwijzingen naar bepaalde publicaties die in het boek worden aangehaald. Daarna is de inhoud van die publicaties door onze bronnen bevestigd. Diverse malen is vervolgens met AEL contact gezocht, uiteindelijk met specifieke vragen over deze affaire, maar men besloot er niet op in te gaan.

De AEL heeft de auteur telefonisch ingelicht over dit persbericht met toevoeging van nog enkele curieuze feiten, namelijk dat deze informante Ahlam tegenwoordig ‘toevallig ook in Dubai verblijft en ook iets in bankzaken doet’. Daarnaast zou er nog tot 2007-2008 contact met haar zijn geweest en zouden er ‘recente foto’s van haar zijn’.

De verklaring roept, los van de toevalligheden, erg veel vragen op. Ten eerste verschilt de uitleg van wat het OM er destijds over heeft verklaard, namelijk dat de AEL is getipt door een tolk-vertaler. Ten tweede is het vreemd dat een spionne eerst wordt weggestuurd, waarna zij zonder duidelijke aanleiding een zeer belangrijke informant voor de organisatie wordt die de organisatie heeft behoed voor mollen. Ten derde heeft de AEL nu blijkbaar geen enkele moeite om haar identiteit min of meer te onthullen en ook haar dubbelrol toe te lichten. Mocht deze vrouw inderdaad bestaan, zoals de AEL stelt, dan kan zij voor schending ambtsgeheim worden aangehouden en berecht.

Dat deze voor de AEL kennelijk zo hulpvaardige informante op deze manier wordt ‘afgeserveerd’, lijkt niet erg logisch, ook al omdat deze details helemaal niet vermeld hadden hoeven te worden in een verklaring over vermeende persoonsverwisseling.

De auteur ziet na consultatie van zijn bronnen vooralsnog geen aanleiding om de informatie over deze zaak bij te stellen, maar had de verklaring van AEL natuurlijk liever in het boek opgenomen. Bij een eventuele volgende druk zal dat waarschijnlijk alsnog gebeuren.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: