Skip navigation

Tag Archives: Malika Karoum

Commentaar Jan Libbenga:

Tijdens de voorbereidingen van het boek is de auteur getipt over de werkzaamheden van Malika binnen de AEL, met verwijzingen naar bepaalde publicaties die in het boek worden aangehaald. Daarna is de inhoud van die publicaties door onze bronnen bevestigd. Diverse malen is vervolgens met AEL contact gezocht, uiteindelijk met specifieke vragen over deze affaire, maar men besloot er niet op in te gaan.

De AEL heeft de auteur telefonisch ingelicht over dit persbericht met toevoeging van nog enkele curieuze feiten, namelijk dat deze informante Ahlam tegenwoordig ‘toevallig ook in Dubai verblijft en ook iets in bankzaken doet’. Daarnaast zou er nog tot 2007-2008 contact met haar zijn geweest en zouden er ‘recente foto’s van haar zijn’.

De verklaring roept, los van de toevalligheden, erg veel vragen op. Ten eerste verschilt de uitleg van wat het OM er destijds over heeft verklaard, namelijk dat de AEL is getipt door een tolk-vertaler. Ten tweede is het vreemd dat een spionne eerst wordt weggestuurd, waarna zij zonder duidelijke aanleiding een zeer belangrijke informant voor de organisatie wordt die de organisatie heeft behoed voor mollen. Ten derde heeft de AEL nu blijkbaar geen enkele moeite om haar identiteit min of meer te onthullen en ook haar dubbelrol toe te lichten. Mocht deze vrouw inderdaad bestaan, zoals de AEL stelt, dan kan zij voor schending ambtsgeheim worden aangehouden en berecht.

Dat deze voor de AEL kennelijk zo hulpvaardige informante op deze manier wordt ‘afgeserveerd’, lijkt niet erg logisch, ook al omdat deze details helemaal niet vermeld hadden hoeven te worden in een verklaring over vermeende persoonsverwisseling.

De auteur ziet na consultatie van zijn bronnen vooralsnog geen aanleiding om de informatie over deze zaak bij te stellen, maar had de verklaring van AEL natuurlijk liever in het boek opgenomen. Bij een eventuele volgende druk zal dat waarschijnlijk alsnog gebeuren.

Zie onderstaand bericht van AEL voorzitter NL:

bron: http://www.arabeuropean.org/netherland/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=1

Naar aanleiding van het boek ‘Klopjacht op Malika’ van journalist Jan Libbenga ziet de AEL zich genoodzaakt om een aantal feiten te onthullen omtrent de AIVD/Mata Hari-affaire.Gedurende één jaar heeft een Marokkaans-Nederlandse jonge vrouw met de naam Ahlam G. getracht een bestuursfunctie te verwerven binnen de AEL. Hierin is ze niet in geslaagd.

Malika 3 in 1

Dit gebeurde in het jaar waarbij AEL Nederland werd opgericht door een interim bestuur. In het licht van uitspraken van Nederlandse politici en internationale berichtgeving over recrutering van Arabischtalige informanten wereldwijd wist de AEL dat haar organisatie het slachtoffer kon worden van sabotage. Door dit besef en informatie over inlichtingentactieken van ervaren linkse activisten zoals onder andere Louis Sévèke had de AEL destijds een beleid ingezet om te voorkomen dat een “MOL” een cruciale functie binnen de organisatie kon verkrijgen.

Het anti-MOL beleid kreeg vorm in een memorandum in 2002 waarbij als belangrijkste doelstelling stond het bewust behouden van een MOL en vertrouwensband aangaan met die persoon.

Kort na het aantreden van Ahlam G. wist een kopgroep van de AEL te achterhalen dat het hier ging om een informante/agente. Ondanks haar kwalificaties en talenten wist de kopgroep te voorkomen dat ze deel zou uitmaken van het bestuur. Mede dankzij haar flirtgedrag en het structureel verspreiden van geruchten over haar werd ze niet verkozen. Door haar falen om een cruciale rol te verkrijgen binnen de organisatie probeerde ze seksuele diensten als wapen in te zetten. Dit kwam feitelijk erop neer dat ze zich probeerde te prostitueren voor informatie en gunsten.

Na de conclusie dat dit een gevaar kon betekenen voor de interne discipline van de organisatie werd haar te kennen gegeven dat ze kon vertrekken. Om hier druk bij te zetten werd ze geconfronteerd met data en foto´s. De AEL bezit over foto’s van deze vrouw. In het boek van Libbenga wordt de AIVD- infiltrante verward met een andere persoon. Namelijk de tot fraude veroordeelde Malika K. Onduidelijk is waar de schrijver van het boek zijn informatie op baseert.

Ahlam G. is werkzaam als tolk, spreekt perfect Arabisch en is eerste-generatie Marokkaanse. Ook de foto van Malika K. correspondeert in het geheel niet met het uiterlijk van Ahlam G. Hier kan sprake zijn van een slordigheid of het bewust toeschrijven van het werk van Ahlam G. aan Malika K. We zetten grote vraagtekens bij het werk van Jan Libbenga.

malikapano2

Ahlam G.is later ingezet in verschillende netwerken en organisaties door de AIVD. Na haar vertrek heeft de AEL nog lange tijd contact onderhouden met haar. Dankzij deze contacten hebben we inzicht en kennis gekregen van sabotage-acties tegen de AEL en andere democratische islamitische zelforganisaties.

Zo zijn er organisaties opgezet met een Amazigh- en salafistische signatuur en gefinancierd om een heers-en verdeelpolitiek te kunnen bedrijven, geruchten doorgespeeld aan redacties van kranten en actualiteitenrubrieken en andere middelen ingezet om de invloed en aantrekkingskracht van de AEL te frustreren.

Dankzij het contact dat we onderhielden met Ahlam G. hebben we daarmee ons voordeel kunnen doen. Ook zijn we ervan bewust dat er meerdere personen, met name vrouwen, actief zijn in het infiltreren en saboteren van organisaties.

De AEL is een democratische buitenparlementaire organisatie dat tracht via legitieme middelen haar doelstellingen te realiseren. In het verleden hebben we contact gehad met de inlichtingendienst AIVD gezocht en een persoonlijk gesprek gehad. Sindsdien zijn we met ons werk doorgegaan en hebben slecht radiostilte gehouden in het jaar 2007 na vertrek van onze voormalige voorzitter Dyab Abou Jahjah. Dit hadden we gedaan omwille van een herstructurering van de organisatie. Recent heeft de AEL weer van zich laten horen in de cartoonaffaire. Dit kan als één van voorbeelden dienen voor het bestaan van onze organisatie.

Abdoulmouthalib Bouzerda
Voorzitter AEL Nederland

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Malika Karoum, the modern ‘Mata Hari’.

Geld wegsluizen via een Zwitserse rekening. Crimineel geld witwassen via vastgoed. Verdachte banden met Palm Invest directeuren en inlichtingendiensten die hun eigen personeel naaien. Daar gaat het boek Klopjacht op Malika van journalist Jan Libbenga over.

Malika K. is een jonge Marokkaans-Nederlandse vrouw die jaren als spion voor de inlichtingendienst AIVD werkte. Ze is niet alleen mooi maar spreekt ook nog verschillende talen vloeiend. Ze wordt de moderne Mata Hari genoemd omdat ze zowel legaal als illegaal bezig was met het ‘onderzoeken’ van criminele geldstromen richting Dubai.

Het motief voor haar daden is volgens Libbenga moeilijk te verklaren. Ze verdiende toch ruim 600 euro per dag en dat is toch een lekker maandsalaris. Ze was een rijzende ster bij de AIVD. Ze deed haar werk uitstekend en kwam in enkele jaarverslagen van de AIVD voor, aldus Libbenga.

Deal
Libbenga weet verder via zijn bron bij de AIVD dat Malika is veroordeeld in Egypte voor witwassen en deelname aan wapenhandel. Pas toen was ze bereid om een deal te sluiten met de inlichtingendienst. Ze krijgt nu nog steeds uitbetaald maar mag niet meer werken voor andere partijen.

Palm Invest
De journalist, die onder andere voor de Nieuwe Revu schrijft, ontdekte Malika toen hij onderzoek deed naar de Palm Invest- affaire. Malika ontmoette meerdere malen de top van Palm Invest en bood voor hen ook vastgoed te koop aan. Ook was ze dik bevriend met de vriendin van een van de directeuren. Palm Invest is een fonds voor beleggingen in vastgoed. De directie van het Fonds wordt verdacht van fraude. Honderden mensen raakten gedupeerd voor ruim 300 miljoen euro.

At the end of this month the book about the ‘Queen of Fraud’ Malika Karoum will be released in Amsterdam.

Click on the book for a preview:

image3821

This book will show the truth, the whole truth and nothing else but the truth about Malika Karoum and all the crimes she committed.

Don’t hesitate to buy this book, it will be a real ‘eye opener’.

Source: The Sydney Morning Herald

While Australians languished in Dubai jails, a much bigger fish made fraudulent millions with impunity. This glamorous but treacherous spy is finally behind bars, writes Rick Feneley.

Drieluik MalikaThey call her the modern-day Mata Hari, a spy-turned-criminal who laundered fortunes from drug runners and arms dealers through Dubai’s high-rise wonderland.

Alternatively, they have cast Malika Karoum as an innocent woman, a fugitive not from the law but from an abusive husband who maliciously defamed her – and concocted the whole spy-crime thriller – as part of a bitter custody battle for their young son.

The Netherlands media have been wrestling over the two Karoums for a year. The 33-year-old Dutch-Moroccan’s exotic good looks made great fodder for magazines, newspapers and tabloid television. But on Wednesday this week came the bombshell. The cover story of Revu, a quality weekly magazine, announced: ”Spy Malika in the cell.”

Only now could it reveal that Karoum had been in jail for the past six months in Egypt, where the Ismailiya State Security Court convicted her in April of money laundering and involvement in weapons trading, but acquitted her of espionage.

Karoum, who had also performed intelligence work for Egypt, had been sentenced to 28 months in prison, and the Court of Appeal had upheld the decision last month.

More sensational, though, is the news of how Karoum was caught. In a top-secret operation, her former colleagues from the Dutch secret service arrived at her Dubai apartment at 2am on January 21. They held her there for several weeks under house arrest before taking her to Egypt, an intelligence source has told Revu’s reporter Jan Libbenga. Dubai has no extradition treaty with the Netherlands. The Dutch, in effect, abducted Karoum only after negotiations with her lawyers, to bring her back to Amsterdam, broke down.

Four days after the swoop on Karoum’s home, Dubai police arrested two Australians, Matt Joyce and Marcus Lee, on suspicion of fraud. The pair are former executives of Dubai Waterfront, the world’s grandest waterfront project, a subsidiary of the Emirate’s biggest property developer, the government-owned Nakheel.

The jailed Australians, who are fighting to prove their innocence, are in no way linked to Karoum.

Karoum – using her apparent cover as a real estate executive – did do some work on property developments within Dubai Waterfront, among other sites. She was accused of funnelling drug and arms money – including that of an Egyptian weapons dealer – into Dubai’s property bubble, which burst spectacularly last year. Millions invested through her by criminal networks are said to have vanished.

While Joyce and Lee and other Australians languish in Dubai’s jails, the Karoum story throws light on the way business is done in the Emirate. The sheikhdom is making a big show of cleaning up corruption in its property industry, but it showed no apparent interest in stopping Karoum. Indeed, Libbenga says, she ended up spying for the United Arab Emirates, too, and it offered her protection. She had also spied for Egypt.

Her old Dutch colleagues could well understand the analogy with the original Mata Hari, the Dutch exotic dancer Margaretha Geertruida Zelle, a seductress who became a double agent during World War I, working for both French and German spymasters.

Karoum joined the Dutch secret service in 2004, Revu says. Most of her work had concerned secret investigations of Islamic organisations in the Netherlands suspected of terrorist aid. She was sent to Dubai late in 2006 to investigate terrorist financing and money laundering to and from Dubai. Once there, she soon defected to her own cause: making money.

For her Dutch spymasters, the alarm rang in October 2007, when a Dutch-Turkish money courier was arrested at Schiphol Airport, Amsterdam, with more than €100,000. He said it was to be collected by Karoum. This man was not known to her spy colleagues.

The secret service contacted police. It transpired that observation teams from the Bureau of National Research had photographs of a woman in the company of Dutch drug dealers. Only then did they realise it was Karoum.

Now authorities suspect Karoum played an important role in drug trafficking, Revu reported.

Karoum had managed to slip back into the Netherlands at the time of the man’s arrest, but she escaped via Madrid and Casablanca to Dubai. She left her hire car behind, with a note to the hire company, in a garage in the town of Breukelen. Diplomatic pressure on Dubai failed to have her returned to the Netherlands.

The Herald began trying to find Karoum in early February this year. As late as April our calls were being transferred to her extension at ACI Real Estate in Dubai, the subsidiary of a German-based company. Like many caught in the Arab Emirate’s collapsing real estate market, ACI is struggling to complete grand visions such as its Sports Trilogy: the Niki Lauda Twin Towers, the Boris Becker Business Tower and Michael Schumacher Business Avenue. ACI’s switch repeatedly told the Herald that Karoum was, indeed, still working there. But messages went unanswered, as did emails to Karoum’s address with the firm, requesting a detailed response to the many allegations against her. Now we know why.

Also in February, Political News of Morocco editorialised that Karoum was giving its emigrants a bad name and asked why Dubai was doing nothing about her. Now we know that the Dutch secret service already had.

In a webcast by Panorama Magazine late last year, Karoum said the whole story against her was a lie, created by her former husband Mohammed Boulnouar. She said she had fled the Netherlands because he had mentally and physically abused her.

Jacques Smits, an Amsterdam private investigator (www.interrescue.nl) and former policeman , has been on Karoum’s trail since January last year. He was originally employed by Boulnouar to hunt her down in Dubai and retrieve their son, Mohammed jnr, now aged about eight.

In February last year Smits flew to Dubai, hoping to confront Karoum. He had already intervened and warned her then employer, the Dubai property firm Omniyat, about Karoum. The company went on to sack Karoum and her boss for alleged fraud.

Smits only managed to get Karoum by phone. He told the Herald: ”She said, ‘I am going to kill you.’ I had ruined her life in Dubai.”

He believes she is capable of it, and this motivated his campaign to bring her to justice, long after he stopped working for her husband. A Dutch court later ordered Karoum to return her son to the Netherlands, then overturned that ruling last December.

Either way, Smits is no friend of Boulnouar, who had been a travel agent in West Amsterdam. He says Boulnouar paid him only €7000 ($12,000) and still owes him €10,000. Smits says he helped Dutch intelligence to keep pursuing Karoum.

Last November customers accused Boulnouar of stealing the money they had paid him for the haj to Mecca. He had claimed he was the victim of a robbery on October 31 when he tried to deliver about €300,000 in cash and several hundred passports to Royal Jordanian Airways. He claimed the robbers told him they were sent by ”Malika”.

Smits does not buy his story. Nor does he buy Karoum’s. In January last year Smits received a tip that she was returning to the Netherlands for a wedding. He says he went to Schiphol Airport and, armed with photographs, alerted a Dutch military police officer. The officer had called up Karoum’s Interpol file, then left the room briefly to get the print-out of the document. Smits says he was able to read the warrant on the screen. ”There were six or seven felonies.” They included money laundering and drug offences.

Dutch police observation teams had seen a woman in the company of a British man, Simon John ”Slapper” Cowmeadow. Only later did they realise she was Karoum. Cowmeadow was shot dead in an Amsterdam street on November 18, 2007.

Nadim Imac, a suspected heroin importer and the sponsor of a Dutch soccer team, Turkiyemspor, was thrown to his death from a moving bus on February 17 this year. Police found €223,000 in his home.

A player from his soccer team had acted as a money courier to Dubai, where money from a Turk associate of Imac’s was invested in Damac Properties. Karoum had handled that introduction.

Revu has reported on Karoum’s connections with the Dutch company Palm Invest, which has come under the spotlight for alleged fraud. Karoum’s old boss at Omniyat took her with him in June last year when he launched Define Properties in Dubai. Define had 12 lots on Nakheel’s Waterfront site, and relied heavily for funds on a key Karoum contact, an Egyptian arms dealer. But when stories began circulating about Karoum, the boss sacked her.

Later, Define could not raise enough capital and ACI Real Estate took over some of its properties. It first employed the Define boss, but dumped him after recruiting Karoum. ACI has not responded to the Herald’s questions.

From last December Karoum’s lawyers advised her to co-operate with Dutch authorities. Revu reported she was offered an ”ample golden handshake” from the secret service and an opportunity to start a new life in a third country. Los Angeles, Singapore, Luxembourg, Malta, Egypt and the Dutch Antilles were destinations recommended.

The Dutch, more than anything, wanted to stop her giving intelligence to other countries, and to stop her criminal pursuits.

Karoum had seemed agreeable but withdrew at the last moment. She reportedly believed she would be afforded the protection of sheikhs in Dubai. That came to nothing at 2am on January 21.

In most countries the snatching of Karoum – a breach of sovereignty – would have caused a diplomatic crisis. But there has not been a peep out of Dubai, which does not care about bad publicity.

The Dutch Ministry of Foreign Affairs said it could not answer any of the Herald’s questions, on privacy grounds. The names of even convicted criminals are protected in the Netherlands.

Jan Libbenga will publish a book, The Hunt for Malika, Modern Mata Hari, in October.

Jacques Smits says an estimated €90 million is still missing from Karoum’s crimes and the Dutch secret service may recruit him to help retrieve it.

”If the price is right, I’m your guy,” he told the Herald. Smits says he feels safe until Karoum’s release from jail – but only until then.

Malika Karoum, de voormalige spionne uit Slotervaart die ervan verdacht wordt vanuit haar standplaats Dubai internationale drugstransporten te financieren, is in Egypte tot achtentwintig maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het witwassen van crimineel geld en betrokkenheid bij wapenhandel. Dat onthult Revu deze week in een exclusieve reportage waaraan maanden voorbereiding vooraf is gegaan. Een nationale veiligheidsrechtbank in Ismailiya (Egypte) heeft op 5 en 19 april in drie zittingen de Nederlands-Marokkaanse veroordeeld tot achtentwintig maanden gevangenisstraf. Malika had zes jaar kunnen krijgen, maar werd vrijgesproken op verdenking van contraspionage. In hoger beroep, begin juli, kreeg zij dezelfde straf opgelegd. De berechting volgde na haar aanhouding begin 2009.

cover-malika

Ongeveer een jaar geleden onthulde Revu als eerste het verhaal van de Nederlands-Marokkaanse Malika Karoum, een rijzende ster bij de Nederlandse inlichtingendienst die eind 2006 naar Dubai was vertrokken om voor meerdere diensten informatie te vergaren over terroristische en criminele geldstromen. Najaar 2007, bij de aanhouding van een geldkoerier op Schiphol, werd duidelijk dat zij een Mata Hari-achtige dubbelrol vervulde en mogelijk zelf de financiering van drugstransporten had gefaciliteerd. Malika bleef dat overigens ontkennen. Uitlevering aan Nederland leverde echter problemen op omdat er geen wederzijds uitleveringsverdrag tussen Dubai en Nederland bestaat. Vandaar naar Egypte werd uitgeweken.

Haar advocaten deden de affaire vorig jaar nog grotendeels af als leugens van haar ex-man, die in een jaren slepende voogdijzaak met Malika was verwikkeld. Die zaak werd eind 2008 in zijn nadeel beslecht, toen het hof oordeelde dat Malika’s zoontje bij haar in Dubai mocht blijven. De man was ondergedoken nadat hij was beroofd van honderden paspoorten en geld van Mekkagangers die tickets bij zijn Amsterdamse reisbureau hadden besteld. B. meldde zich pas begin 2009 weer bij de politie en blijft verdachte in de zaak.

Who’s already the biggest real estate criminal in the

UAE over the year 2009?

Number 1

maktoum-hasher-juma-maktoum-afp-al-fajer-ebony-ivory-20091

Maktoum Hasher Juma Al Maktoum,
President AL Fajer Properties Dubai

Number 2

Lohmann BrandMaster

Robin Lohmann

CEO Alternative Capital Investement – ACI Dubai

Number 3

Malikagezicht

Malika Karoum / Define / ACI

or are all three ready to be fried on the BBQ?

Inshalaaaaaaa


Please, place your reaction/vote by a comment.

Malika smilegroot

  • Last Updated: June 22. 2009 2:02PM UAE / June 22. 2009 10:02AM GMT

DUBAI // The UAE faces a growing domestic drugs problem, on top of dealing with international traffickers, according to a senior Dubai Customs official.

“I would not shut my mouth and say we don’t have drug problems here,” said Mohammed al Marri, the executive director of cargo operations. “Yes, we do have them.”

Mr al Marri was speaking after The National was given a tour of Dubai Customs’ operations at Jebel Ali, the largest port in the region and the gateway for most of the nine million containers that enter Dubai each year by sea.

The problem, he said, was an unfortunate side-effect of the country’s success: “The numbers of people who are living here are not like the number who were living here 10 years ago, so that has had an impact, that’s for sure.”

According to the Economist Intelligence Unit, the UAE’s population nearly doubled between 1995 and 2005.

“We have more than 140 nationalities living in this country, each one of them coming with their own backgrounds and their own traditions and heritage.

“I would say that is one of the major reasons for seeing an increase in quantities [of illegal drugs] coming.”

The problem, said Mr al Marri, was compounded by political instability elsewhere in the region.

“We know areas in the neighbouring countries are not quite governed by the local governments, and the land has been used for producing major volumes.”

A report released in February by the UN’s International Narcotics Control Board named the Emirates as “major exporting and trans-shipping area” for drugs such as amphetamines and heroin.

Mr al Marri expressed reservations over the report, saying there had been “minimal communication” between Dubai Customs and the UN agency that had compiled it. “The way forward is sitting together and closing the gaps, not by pointing fingers at each other,” he said.

Since the release of the report, UAE authorities have given increasing publicity to the efforts to counter drug-smuggling. In the past three months there have been several large seizures.

In April, Ahmad Ibrahim Saif, the Chief Justice of the Dubai Criminal Court, said most cases dealt with by the court since September had been drug-related.

hnaylor@thenational.ae

Do you remember this ‘person’?

malikapanotv1

If you need to learn ANYTHING about drugtrafficking, just contact her because she seems to be the ‘mastermind’ in drug trafficking and (dirty/criminal) moneylaundering.

May 25, 2009 at 12:29 am

In reference to the ongoing dispute, and personal meeting on the 12th of May 2009, in Omniyat Properties’ head office in Burjuman Business Tower, in attendance of the investors in Binary project:
Ms. Judit Kovacs, Dr. Szuliman Musztafa, Ms. Zita Teimel (on behalf of Mr. Ferenc Gal)
and appointed managers by Omniyat properties:
Cornelia Montgomery – Customer Relations Director; Mark Phoenix – Development manager;Henrietta Odozi – Legal Department

Brief case summary
The owners would like to highlight the fact that the construction has been started in 2006 and the original completion date as per the Sale and Purchase Agreement supposed to be at end of 2008.The owners have fulfilled their contractual obligations and paid 75% of the total price by 1st April 2008. By going for a site visit in May 2009 and taking photographs, it has been witnessed that the construction progress in reality is at the ground level, which means that the development in point of fact is at 15-20%.

A verbal estimation has been requested at the site from the subcontractors about the considerate completion date, which was 2011.

Investors request on meeting
In respect of the above terms the owners would like to kindly request to readjust their payment schedule and refund partially the paid money, proportionate and fairly to the progress of work. E.g.: The construction is currently at 15-20%, the collected amount should not exceed more than 40%.As the progress goes, the owners offered to continue to pay punctually in accordance to the construction progress.

The investors expected to receive a rental fee by the year of 2009. These terms are highly affecting their profitability and cash flow in business till 2011.

Omniyat Properties’ respond and status:
Omniyat Properties have been stated that they are:
-Not taking the responsibility for the progress of construction as this term belongs under the point of contract “Force Major” whereby if the subcontractor has been chosen is not delivering is beyond their control.

-Not willing to refund any money of owners, they are willing to keep 75% without any interest rate or progress of work
-Not willing to compensate their investors in any other non financial format
-Luck of Escrow account for Binary project
-Luck of subcontractor at moment and construction has been stopped
-Not willing to give any guarantee of a definite completion date and in case of breach of contract.
-Not willing to provide Arabic copy of the Sales and Purchase agreement for their investors.
Please help if you are an Omniyat expert!!! Judit Kovacs

– – – – – –
April 10, 2009 at 1:29 pm

Omniyat is a one of the largest swindler and thief in Dubai. What is inside story of Omniyat, time will tell, so please be careful in your dealings with this developer
Any body who has purchased any property from omniyat, please contact.

·